Anna Kunka-Kawełczyk

Anna_Kawelczyk

„A” jest mi bliskie, zaczyna i kończy moje imię. Alfa to pierwsza litera alfabetu greckiego i 1 w greckim systemie liczbowym.

„Aaaaaaa” potrafi samogłosić! Bywa wymowną onomatopeją jeśli nadać mu adekwatny tembr głosu albo odpowiednią długość. Potrafi szeptać, krzyczeć, kochać się, śmiać i szlochać, jak również dziwić się i nucić nieskomplikowane kołysanki.

W kontekście projektu w którym uczestniczę „A” jest początkiem kilku słów nieobcych medykowi:

anatomia, aorta, ambulans, antygen, angina, ampułka, antybiotyk, adrenalina czy abduktor.

Aaaaaaa! I najważniejsze! „A” ma poczucie humoru i dystans do siebie, nie musi nikomu imponować bo i tak zawsze będzie pierwsze!

Urodzona w 1980 roku w Ciechanowie. W latach 2000-2005 studiowała na Wydziale Grafiki i Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. W 2005 roku uzyskała Dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Malarstwa, prowadzonej przez Profesora Ryszarda Hungera oraz w Pracowni Technik Drzeworytniczych  Profesora Andrzeja Bartczaka.

W latach 2008-2011  realizowała  projekty scenograficzne i kostiumowe w Teatrze Nowym, Teatrze Studyjnym oraz Teatrze Szwalnia w Łodzi. Współrealizatorka kilku interdyscyplinarnych warsztatów scenograficzno – teatralnych dla młodzieży, odbywających się w Teatrze Szwalnia w ramach projektu „Lato w teatrze” i festiwalu „Dotknij teatru”. Od 2012 roku nauczyciel Rysunku i Malarstwa w Liceum Plastycznym im. St. Wyspiańskiego w Tomaszowie Maz. Jej twórczość, poza  formami  scenograficznymi, rysunkiem i technikami drzeworytniczymi, związana jest przede wszystkim z malarstwem.