Paweł Kowzan

Pawel_Kowzan

Jest wiele dróg… warto nimi podążać, błądzić, przecinać, wyznaczać własne i wracać. Warto też się zatrzymać, to na ich poboczach rosną kwiaty. I pamiętać – pod chodnikiem jest plaża!

 

Przywołuję w tym miejscu symbol anarchizmu – matki porządku. Wbrew obiegowym opiniom nie oznacza to wcale kwestionowania wszelkich zasad, ale stanowi horyzont radykalnej samoorganizacji i samozarządzania, i może paradoksalnie – ultra-obywatelskiego zaangażowania. Wyrazem czego są w ostatnim czasie m.in. wszelkie samopomocowe akcje typu „widzialna ręka”. Anarchista nie odrzuca potrzeby noszenia maseczki, jeśli ta może zwiększyć bezpieczeństwo osób wokół!

 

Kosztem rozdzielczości zapisu ograniczam swój ruch i koncentruję go wokół jednego placu – Wolności. Symbolicznie podążając dalej, m.in. tropem dyskusji wokół innego gestu solidarności – namalowanego na warszawskiej wersji mieszczącego się tu pomnika Tadeusza Kościuszki hasła #BlackLivesMatter. Patron ten wierzył w wolność i demokrację, burzył ustalony porządek, który uważał za niesprawiedliwy, czyli walczył o to samo, o co występujący na ulice po tragicznej śmierci George’a Floyda. Mowa o systemowej przemocy uwarunkowanej nierównościami, nadużywaniu władzy oraz całkiem wprost – łamaniu prawa. Tym samym zataczamy koło ku naszej rzeczywistości.

 

 

Paweł Kowzan – (ur. 1980, Wrocław) autor instalacji i działań performatywnych łączących problematykę przestrzeni publicznej z wymiarem site-specific, zarówno wewnątrz jak i poza strukturami sztuki. Jego praktyka opiera się na wartościach pracy zdalnej, rozpraszaniu autorstwa, oddalaniu uwagi oraz na samoorganizacji i współpracy/pracy grupowej, często w duchu filozofii DIY. Znany również jako dwaesha, kojarzony ze sceną post-graffiti/street art. Współzałożyciel galerii/sieci wsparcia Bardzo (od 2001). Mieszka i pracuje w Łodzi oraz we Wrocławiu.