Robosexi

Robosexi

Naszą trasę i intencjonalny spacer po niej warunkował wizualny projekt litery R.  Charakter litery i układ łódzkich ulic umożliwił nam jej antropomorfizację w kierunku podróżniczki, stojącej na palcach wyprostowanej nogi. Zginając drugą nogę R-ka jednocześnie stawia krok, znajdując się zarazem w stanie zatrzymania i ruchu.

Odnosimy się w ten sposób do tytułowej frazy projektu – How many roads – dedykowanego pracownikom służby zdrowia, oraz do metafory życia, jaką w wielu kulturach świata, jest droga.

 

Nazwa robosexi pochodzi od anagramu skrótów imion twórców duetu: roxi i sebo. Celem ich działalności jest przede wszystkim szerzenie szeroko pojętej idei cywilizacji miłości. Ich działania to głównie: performance, obiekty, instalacje i wideo. Do tej pory wzięli udział w wielu projektach i wystawach. Obecnie oboje są doktorantami w Instytucie Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W 2014 r. otrzymali Stypendium Prezydenta Miasta Łodzi. W 2015 r. zrealizowali pierwszą odsłonę projektu „Kapsuły Czasu” w ramach Pilotażowego Programu Rewitalizacji Łodzi. W 2016 r. miała miejsce kolejna odsłona projektu w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław a kilka tygodni później w Urban Nation w Berlinie w ramach projektu PM 10: „We are all connected” kuratorowanego przez duet Instagrafite. W 2017 r. otrzymali Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i tym razem do projektu „Kapsuły Czasu” zaprosili osoby w kryzysie bezdomności. We wrześniu 2017 wzięli udział w CityLink Festival w Kopenhadze i Kapsuły Czasu powstały w dzielnicy Sydhavnen w stolicy Danii